پروژه‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه

هلدینگ آریا فاتح خاورمیانه به عنوان شرکت مادر گروه سرمایه‌گذاری تأسیس گردیده است.descriptive essay topics for college students narrative essay examples فعالیت این گروه در صنعت از طیف گسترده تشکیل شده است که حضور در صنایع فلزی، سنگ‌های زینتی، خدمات پیمانکاری معادن،  کشاورزی و فناوری اطلاعات از این جمله می‌باشد.
گروه سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه در مدتی کمتر از ۱ دهه شاهد رشد و توسعه بی‌نظیری بوده است که این مسئله باعdescriptive essay topics for college students narrative essay examplesث شده تا این گروه به عنوان یکی از موفق‌ترین و پرسودترین کارآفرینان در ایران مطرح گردد. تأسیس شرکت سهامی آریا فاتح خاورمیانه بیش از هر چیز موجب شد تا با ایجاد تمرکز در مدیریت امور مربوطه به شرکت‌های زیر مجموعه، امکان برنامه‌ریزی استراتژیک برای سرمایه‌گذاران فراهم گردد و همچنین زمینه برای سازمان‌دهی، مدیریت و به اشتراک‌گذاری اعتبار مالی و دانش فنی شرکت‌های تابعه ایجاد شود.