سنگ آهن کویر

pages-logo-sange-ahan-kavir

معرفی شرکت سنگ آهن کویر

شرکت سنگ آهن کویر در سال ۱۳۹۰ با سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه و با تکیه بر تخصص کارشناسان و در اختیار داشتن ماشین آلات سنگین معدنی، کار خود را آغاز و دامنه فعالیت‌های خود را در زمینه‌های معدنی و اکتشافی توسعه داده است. این شرکت موفق به دریافت عنوان معدن‌کار نمونه استان یزد در سال ۱۳۹۰ شده است، هم اکنون سنگ آهن کویر بر روی معادن سه گانه اسمالون مشغول فعالیت می‌باشد.

معادن شرکت سنگ آهن کویر :

  • معدن سنگ آهن اسمالون یک
  • معدن سنگ آهن اسمالون دو
  • معدن سنگ آهن اسمالون سه