خانه سنگ آهن کویر

معرفی شرکت سنگ آهن کویر

شرکت سنگ آهن کویر در سال ۱۳۹۰ با سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه و با تکیه بر تخصص کارشناسان و در اختیار داشتن ماشین آلات سنگین معدنی، کار خود را آغاز و دامنه فعالیت‌های خود را در زمینه‌های معدنی و اکتشافی توسعه داده است. این شرکت موفق به دریافت عنوان معدن‌کار نمونه استان یزد در سال ۱۳۹۰ شده است، هم اکنون سنگ آهن کویر بر روی معادن سه گانه اسمالون مشغول فعالیت می‌باشد.

معادن شرکت سنگ آهن کویر :

  • معدن سنگ آهن اسمالون یک
  • معدن سنگ آهن اسمالون دو
  • معدن سنگ آهن اسمالون سه

از جمله پروژه های انجام شده و در دست اجرای این شرکت